mini

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1 października 2012 roku i powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL) powołanego decyzją Senatu UW z dnia 23 stycznia 2008 r. IBI AL był  następcą Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA UW), działającego od roku 1991 r.

Więcej informacji

Misja - Koncepcja - Strategia kształcenia uchwalona przez Radę Wydziału dnia 4 lipca, 2013 r. Tekst do pobrania.

Zapraszamy zainteresowanych do lektury Informatora na temat studiów na Wydziale "Artes Liberales". Informator do pobrania.

 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
mini

24 kwietnia 2014 - Rada Wydziału dnia 24 kwietnia

Na Radzie Wydziału dnia 24 kwietnia, 2014 r. Profesor dr Elżbieta Smułkowa mówiła o swojej nowej książce o Lwowie.
Zdjęcia z wystąpienia do wglądu.

mini

17 kwietnia 2014 - Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE III edycja

Udział w konkursie mogą wziąć studenci i młodzi pracownicy nauki, których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.
Rejestracja online 31 maja 2014 r.
Termin nadsyłania prac upływa 16 czerwca 2014 r.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

mini

January 15-18, 2015 - Classics and Communism in Theatre

Classics and Communism in Theatre is another conference in the cycle Classics & Communism. It will take place in Warsaw, January 15-18, 2015 at the Faculty of "Artes LIberales." Deadline for submissions is May 2, 2014.
Please see the attached Call for Papers.

mini

2 kwietnia 2014 - Informator na temat studiów na Wydziale AL

Zapraszamy zainteresowanych do lektury Informatora na temat studiów na Wydziale "Artes Liberales".
Więcej informacji.

mini

12-14 marca 2014 - Animals and Their People: The Fall of the Anthropocentric Paradigm?

Program konferencji

mini

1 marca 2014 - Sparta w literaturze i kulturze polskiej - od okresu staropolskiego do XX wieku

ZAPRASZAMY NA OTWARTE ZEBRANIE ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO GRANT
Sparta w literaturze i kulturze polskiej - od okresu staropolskiego do XX wieku
Spotkanie rozpocznie się 1 III 2014 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW, ul. Nowy Świat 69.
Więcej informacji.

mini

-

20 lutego zginął zastrzelony w Kijowie
Pan Bohdan Selchanyk,
nasz Kolega i Przyjaciel,
absolwent Międzyuniwersyteckich Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.
Cześć Jego Pamięci

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

mini

19 lutego 2014 - Historia rodziny - historia w rodzinie

Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod tytułem: "Historia rodziny - historia w rodzinie", która odbędzie się dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w Collegium Artes Liberales, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.
Program konferencji
Galeria zdjęć

mini

13 lutego 2014 - Kalendarium

Zwracamy uwagę na nową zakładkę na stronie Wydziału "Artes Liberales" - Kalendarium. Informacje do umieszczenia w Kalendarium prosimy kierować do sekretarza naukowego (elzbieta.olechowska@gmail.com) z kopią do pana Rafała Łempickiego.

mini

3 lutego 2014 - Classics & Class

Zapraszamy do lektury tekstu dr Barbary Brzuskiej napisanego w ramach projektu Gnothi Seauton! Classics & Class.
Tekst do pobrania.

mini

28 stycznia 2014 - Nominacje profesorskie

Prof. Dr hab. Szymon Wróbel w Belwederze z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas wręczania nominacji profesorskiej (28 stycznia 2014 roku).
Zdjęcie.

mini

22 stycznia 2014 - WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniu 22 stycznia 2014 roku o godzinie 18.00 NA SPOTKANIE DYSKUSYJNE WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ z udziałem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz, prof. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, prof. dr hab. Jerzego Zdrady; prowadzi debatę prof. dr hab. Jan Kieniewicz. ‘Biała willa’ sala konferencyjna ulica Dobra 72.
Tezy do pobrania.

mini

14 stycznia 2014 - V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la voz literaria

We wtorek 14 stycznia 2014 odbędzie się polsko-hiszpańska sesja robocza pod hasłem V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la voz literaria, której organizatorkami są prof. Joanna Partyka i prof. Ewa Łukaszyk. Dyskutowana na tej sesji problematyka krąży wokół tożsamości piszącego podmiotu, jaka staje się osnową niejednoznacznej gry: z jednej strony celowego zacierania, transformacji i przesłaniania, a z drugiej - ujawnienia, odsłonięcia, a czasem wręcz skandalizującego obnażenia. Gra literackich woali i woalek tylko pozornie dotyczy w szczególny sposób piszącej kobiety; w gruncie rzeczy dotykamy wszakże jednego z centralnych aspektów komunikacji literackiej w ogóle, przejawiającego się nie tylko w kontekście nowoczesności, ale i w epokach dawnych.
Program do pobrania.

mini

13 stycznia 2014 - O prawie i mitach

Prof. Katarzyna Marciniak zaprasza na dyskusję o książce Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego "O prawie i mitach", która odbędzie się w księgarni Wrzenie Świata, dnia 13 stycznia o godz. 19-tej.
Program do pobrania.

mini

5 stycznia 2014 - Na ratunek ginącym językom

W numerze 2(10)/2013 wrocławskiego czasopisma etnologiczno-kulturoznawczego "Tematy z Szewskiej", poświęconym w całości problematyce współpracy między badaczami a wspólnotami lokalnymi, ukazał się wywiad "Na ratunek ginącym językom", w którym dr Justyna Olko w krzyżowym ogniu pytań prof. Ewy Łukaszyk opowiada o swojej pracy w Meksyku i w Polsce. Przedstawia zarówno fascynujące perspektywy, jak też trudności, wyzwania i dylematy pojawiające się w kontekście humanistyki przekraczającej granice akademii i angażującej się w sprawy mniejszościowych grup i wspólnot. Procesy ich aktualnej emancypacji językowej i kulturowej toczą się nierzadko na przekór dominującym wizjom i projektom politycznym, a nowa instancja, jaką staje się badacz, odgrywa doniosłą rolę.
Link do wydania elektronicznego czasopisma.

mini

18 grudnia 2013 - Educational Pluralism and the Great European Academy

Serdecznie zapraszamy na wykład naszego profesora wizytującego, Thomasa Nørgaarda, "Educational Pluralism and the Great European Academy" - dotyczy on obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Europie.
18.12.2013, godz. 18.00, Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.
Plakat

mini

14 grudnia 2013 - Otwarte spotkanie Zespołu Spartańskiego

Prof. Maria Kalinowska zaprasza na otwarte spotkanie zespołu realizującego grant spartański. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2013 (sobota) w godz. 10.30-14.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69.
Program do pobrania.

mini

9-11 grudnia 2013 - Polska-Rosja: poszukiwania nowej tożsamości

Prof. Jerzy Axer i Prof. Adam D. Rotfeld serdecznie zapraszają do udziału w polsko-rosyjskiej Debacie: “Polska-Rosja: poszukiwania nowej tożsamości” organizowanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „Instytut Artes Liberales” i kończącej program „Academia in Public Discourse Poland-Russia”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 grudnia 2013 roku w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72).
Program do pobrania.
Komunikat po rosyjsku i zdjęcia na stronie moskiewskiego Instytutu Badań Teoretycznych i Historycznych w Dziedzinie nauk Humanistycznych im. A. Poletayeva, którego członkowie uczestniczyli w spotkaniu.